Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

6545 65be
Reposted fromstumph stumph viaRecklessKid RecklessKid

April 25 2015

3245 07b6 500
querulatoria
8970 cafc
querulatoria
8359 2a83 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
1152 5043 500

colorvizion:

Muson Synthesizer

1978

Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou

April 20 2015

querulatoria

April 10 2015

0062 2ffa 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiblameyou iblameyou
querulatoria
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viaiblameyou iblameyou
querulatoria
4586 248c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaiblameyou iblameyou
1578 cf02 500

tim-sliwinski:

Slowdive - Souvlaki (shoegaze album cover)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
6601 1c2e 500

Mommy (2014) dir. by Xavier Dolan

Reposted fromerial erial viaiblameyou iblameyou
querulatoria
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath
querulatoria
5619 68eb 500
Reposted frommenancholia menancholia viaiblameyou iblameyou
querulatoria
7399 7614 500
liberte, liberte!
5871 d8e3
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiblameyou iblameyou
5255 adc1 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viaiblameyou iblameyou
querulatoria
1762 075d 500
Mommy (2014)
Reposted frompanimruk panimruk viaiblameyou iblameyou
querulatoria
4612 e41e 500
Reposted frombloodhail bloodhail viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl