Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

querulatoria

June 09 2015

querulatoria
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viaRecklessKid RecklessKid
8960 a9eb 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaRecklessKid RecklessKid
3344 1e8b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaRecklessKid RecklessKid
querulatoria
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRecklessKid RecklessKid

April 26 2015

6372 625c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
querulatoria
a czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę - jak male dziecko. a przecież kiedy mam mówić obracam wszystko w żart, i nic nie mówię. słów mi brakuje - tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
4520 e043
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
querulatoria
6924 812c 500
Reposted fromkaraibski karaibski viaRecklessKid RecklessKid
6545 65be
Reposted fromstumph stumph viaRecklessKid RecklessKid

April 25 2015

3245 07b6 500
querulatoria
8970 cafc
querulatoria
0838 78c2 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaiblameyou iblameyou
8359 2a83 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
1152 5043 500

colorvizion:

Muson Synthesizer

1978

Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou

April 20 2015

querulatoria

April 10 2015

0062 2ffa 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiblameyou iblameyou
querulatoria
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viaiblameyou iblameyou
querulatoria
4586 248c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl